9 maja 2015

TRENING FIZYCZNY – WIELKA PASJA CZY ŻYCIOWY PROBLEM. cz.5. OSOBOWOŚĆ A KOMPULSYWNE TRENOWANIE.W przypadku podejmowania zachowań kompulsywnych szczególną rolę przypisuje się właściwościom podmiotowym jednostki, a przede wszystkim jej cechom osobowości.


Zarówno jak w przypadku uzależnień związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, tak samo rozwój wszelkich zachowań kompulsywnych polegających na wykonywaniu określonych czynności jest efektem wzajemnych oddziaływań różnorodnych czynników (biologicznych, społeczno-kulturowych oraz psychologicznych).

16 sierpnia 2014

TRENING FIZYCZNY - WIELKA PASJA CZY ŻYCIOWY PROBLEM. cz.4. PIERWOTNY LUB WTÓRNY CHARAKTER UZALEŻNIENIA


Wprowadzono oraz zdefiniowano „pierwotne uzależnienie od ćwiczeń” jako niezależną jednostkę oraz „wtórne uzależnienie od ćwiczeń” jako następstwo zaburzeń odżywiania. 


Pierwotne uzależnienie od ćwiczeń może być zdiagnozowane tylko wówczas, kiedy nie zostaną rozpoznane u osoby anorexia nervosa, bulimia nervosa lub bigoreksja . Natomiast zespół symptomów pierwotnego uzależnienia od ćwiczeń nie został nigdy klinicznie zatwierdzony i nie jest prezentowany jako kategoria.

4 sierpnia 2014

TRENING FIZYCZNY - WIELKA PASJA CZY ŻYCIOWY PROBLEM. cz.3 "POMIĘDZY UZALEŻNIENIEM A ZAANGAŻOWANIEM"

Sugerowano, że w przypadku treningu sportowego powinno się analizować działania i motywy aby odróżnić zaangażowanie od uzależnienia. Wyniki takich badań miałyby zaprezentować zaangażowanie i uzależnienie jako dwa odmienne procesy. 


W tym miejscu można odnieść się do działań i motywów, jakimi są: zaangażowanie w ćwiczenie jako rezultat szczegółowej analizy nagród obejmujących relacje społeczne, gratyfikacje zdrowotne, status, prestiż, lub korzyści finansowe płynące z ćwiczenia.

31 lipca 2014

TRENING FIZYCZNY - WIELKA PASJA CZY ŻYCIOWY PROBLEM. cz.2 "POZYTYWNE CZY NEGATYWNE UZALEŻNIENIE"


 Opisano charakterystyczny zespół objawów odstawienia (ang. „withdrawl syndromes”), na który składają się między innymi: niepokój, bezsenność, rozdrażnienie, poczucie winy, drażliwość, napięcie, wyczerpanie, drgania mięśni pojawiające się wówczas, kiedy osoby ćwiczące z różnych powodów nie mogły kontynuować ćwiczenia.Termin „zależność od ćwiczeń” (ang. „exercise dependence”) po raz pierwszy został użyty do opisu przypadku nadmiernego zaangażowania w trenowanie przez mężczyznę w średnim wieku, który kontynuował bieganie pomimo urazów oraz innych komplikacji.

30 maja 2014

TRENING FIZYCZNY - WIELKA PASJA CZY ŻYCIOWY PROBLEM. cz.1


"Tak, możesz być uzależniony od ćwiczeń. Tak, możesz mieć obsesje na tym punkcie do tego stopnia, że będzie to zaburzało twoje życie codzienne” (Harmon, 2005)


Stworzenie ogólnego opisu zachowań nałogowych jest bardzo skomplikowane. W przeszłości definicje uzależnień ograniczały się do zażywania narkotyków i alkoholu. Obecnie wiele zachowań traktuje się jako potencjalnie uzależniające. Nowe uzależnienia (new addicitons), stanowią produkt współczesnych czasów.

10 maja 2014

ENERGETYKA WYSIŁKU W MUAY THAI, CZYLI TROCHĘ TEORII I STATYSTYKI.

Pojedynek sportowy według profesjonalnych i amatorskich regulaminów muay thai stawia walczącym bardzo wysokie wymagania, zarówno pod względem kondycyjnym, technicznym jak i psychicznym.


Jak skutecznie przygotować się do walki? Nadużywanie motywacyjnego hasła "trenuj ciężko, wygrywaj łatwo" pozostawmy użytkownikom portali społecznościowych. Ciężko, nie zawsze znaczy dobrze! Jak trenować mądrze, by najmniejszym kosztem osiągnąć zadowalające efekty - oto jest pytanie?

28 kwietnia 2014

MUAY THAI. POMIĘDZY HISTORIĄ A LEGENDĄ. cz.2

muay thai, thaiboxing, kickboxing, boks tajski, Wrocław

Jednak najbardziej styl Muay Thai rozwinął się w Tajlandii stając się sportem narodowym. Dzięki wysoko rozwiniętej turystyce i produkcjom filmowym, zyskał ogólnoświatową sławę.


Na jego popularność w Tajlandii, oprócz dziedzictwa kulturowego, składa się również zamiłowanie Azjatów do hazardu. Wpływa to pozytywnie na finansowanie zawodników oraz daje im perspektywę na bardziej dostatnie życie i przyciąga rzesze walczących i oglądających.

27 kwietnia 2014

MUAY THAI. POMIĘDZY HISTORIĄ A LEGENDĄ. cz.1

Nazwa ,,boks tajski" sugeruje, iż pochodzi on z Tajlandii, co jest przyczyną protestów słabszych ekonomicznie państw ościennych: Kambodży, Laosu, Birmy i Malezji. 


Ponoć, historia Muay Thai zaginęła wraz ze splądrowaniem przez wojska birmańskie Królestwa Ayuddhaya i podobnie jak wczesna historia Tajlandii pozostaje ona zagadką. Wiele źródeł przytacza różne opowieści propagujące wielonarodową popularność tej dyscypliny. Jednak nie wiadomo do końca, które z nich stanowią dokument historyczny, a które są legendą.